Email

L Phenylisopropyladenosine

N-Isopropyl-N-phenyl-Adenosine. Antilipemic agent. Synonym: TH 162.