Loxapine

Synonyms

2-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-dibenz(b,f)(1,4)oxazepine

CL 71,563

CL-71,563

CL71,563

Cloxazepine

Dibenz(b,f)(1,4)oxazepine, 2-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-

Hydrochloride, Loxapine

Loxapine Hydrochloride

Loxapine Monohydrochloride

Loxapine Succinate

Loxapinsuccinate

Loxipine Maleate

Loxipine Succinate

Loxitane

Maleate, Loxipine

Oxilapine

Succinate, Loxapine

An antipsychotic agent used in SCHIZOPHRENIA.