S-Adenosylhomocysteine

Synonyms

Adenosylhomocysteine, S

L-Homocysteine, S-(5'-deoxyadenosin-5'-yl)-

S Adenosylhomocysteine

5'-S-(3-Amino-3-carboxypropyl)-5'-thioadenosine. Formed from S-adenosylmethionine after transmethylation reactions.