Avian Myeloblastosis Virus

Synonyms

Avian Myeloblastosis Viruses

Myeloblastosis Virus, Avian

Myeloblastosis Viruses, Avian

Virus, Avian Myeloblastosis

Viruses, Avian Myeloblastosis

A species of ALPHARETROVIRUS causing anemia in fowl.