Diastasis, Bone

Synonyms

Bone Diastases

Bone Diastasis

Diastases, Bone

Abnormal separation of bones, often from a LIGAMENT.