Equilibrative-Nucleoside Transporter 2

Synonyms

Equilibrative, Nitrobenzylmercaptopurine Riboside (NBMPR)-Insensitive Nucleoside Transporter

Nitrobenzylmercaptopurine Riboside (NBMPR)-Insensitive, Equilibrative Nucleoside Transporter

SLC29A2 Protein

Solute Carrier-Family 29 (Nucleoside Transporters), Member 2

A subtype of equilibrative nucleoside transporter proteins that is insensitive to inhibition by 4-nitrobenzylthioinosine.