Herpesvirus 2, Saimiriine

Synonyms

Herpesvirus 2 (gamma), Saimirine

Herpesvirus 2, Saimirine

Herpesvirus Saimiri

Herpesvirus Saimirus

Saimiri, Herpesvirus

Saimiriine Herpesvirus 2

Saimirine Herpesvirus 2

Saimirus, Herpesvirus

The type species of RHADINOVIRUS, in the subfamily GAMMAHERPESVIRINAE, isolated from squirrel monkeys. It produces malignant lymphomas (LYMPHOMA, MALIGNANT) in inoculated marmosets or owl monkeys.