Liposarcoma, Myxoid

Synonyms

Liposarcomas, Myxoid

Myxoid Liposarcoma

Myxoid Liposarcomas

A liposarcoma containing myxomatous tissue. (Dorland, 27th ed)