MAP Kinase Kinase Kinase 3

Synonyms

ERK Kinase Kinase 3

MAP3K3 Protein Kinase

MAPK ERK Kinase Kinase 3

MAPK-ERK Kinase Kinase 3

MEK Kinase 3

MEKK3 Protein Kinase

Mitogen Activated Protein Kinase Kinase Kinase 3

Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase 3

Protein Kinase, MAP3K3

Protein Kinase, MEKK3

A 70-kDa MAPK kinase kinase with specificity for MAP KINASE KINASE 5.