Phenylisopropyladenosine

Synonyms

Adenosine, N-(1-methylethyl)-N-phenyl-

Isopropylphenyladenosine

L Phenylisopropyladenosine

L-Phenylisopropyladenosine

N(6)-Phenylisopropyl-Adenosine

N-Isopropyl-N-phenyl-adenosine. Antilipemic agent. Synonym: TH 162.