Potoroidae

Synonyms

Bettongia

Kangaroo, Rat

Kangaroos, Rat

Long Nosed Potoroo

Long Nosed Rat Kangaroo

Long-Nosed Potoroo

Long-Nosed Potoroos

Long-Nosed Rat Kangaroo

Long-Nosed Rat Kangaroos

Potoroo

Potoroo, Long-Nosed

Potoroos

Potoroos, Long-Nosed

Potorous tridactylus

Rat Kangaroo

Rat Kangaroo, Long-Nosed

Rat Kangaroos

Rat Kangaroos, Long-Nosed

A family of rat kangaroos found in and around Australia. Genera include Potorous and Bettongia.