4-(3-Butoxy-4-methoxybenzyl)-2-imidazolidinone

Synonyms

2-Imidazolidinone, 4-((3-butoxy-4-methoxyphenyl)methyl)-

Ro 1724

Ro 20 1724

Ro 20-1724

Ro 201724

Inhibitor of phosphodiesterases.