Manilkara

Synonyms

Achras zapotilla

Achras zapotillas

Lucuma mammosa

Lucuma mammosas

Manilkara zapota

Manilkara zapotas

Manilkaras

Sapodilla

Sapodillas

Sapota zapotilla

Sapota zapotillas

Sapote

Sapotes

Zapote

Zapotes

mammosas, Lucuma

zapota, Manilkara

zapotilla, Achras

zapotilla, Sapota

A plant genus of the family SAPOTACEAE that bears sweet fruit.