N-Methylaspartate

Synonyms

Acid, N-Methyl-D-aspartic

D-Aspartic acid, N-methyl-

N Methyl D aspartate

N Methyl D aspartic Acid

N Methylaspartate

N-Methyl-D-aspartate

N-Methyl-D-aspartic Acid

NMDA

An amino acid that, as the D-isomer, is the defining agonist for the NMDA receptor subtype of glutamate receptors (RECEPTORS, NMDA).